rbe.eu

Střechy

Hlavní nádraží, Praha

Podíleli jsme se na realizaci střechy na budově Hlavního nádraží v Praze.